in

KNAC stapt naar Raad van State in verband met milieuzone

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht (d.d. 10-1-2016) inzake de Utrechtse milieuzone. In die uitspraak vindt de KNAC verschillende aanknopingspunten om de juridische activiteiten voort te zetten.

In eerdere instantie vernietigde de rechtbank onder meer het verkeersbesluit van de gemeente Utrecht en werd het bezwaar van de KNAC gegrond geacht. Ook noemde de rechtbank het effect van de ingestelde milieuzone ‘marginaal’ en aanzienlijk kleiner dan door de gemeente Utrecht werd voorgehouden. De KNAC is het echter niet eens met de beslissing van de rechter om de milieuzone ondanks dit alles in stand te houden. Reden waarom de KNAC en de aangesloten KNAC Vriendenclubs nu hoger beroep instellen.

Uniform beleid
Los van het feit dat het instellen van de Utrechtse milieuzone per 1 januari 2015 geen aantoonbaar groot effect heeft gesorteerd heeft de KNAC moeite met de aanzienlijke kosten die er met de invoering van de milieuzone gepaard zijn gegaan. De KNAC bepleit -als er al sprake zou moeten zijn van een milieuzone -een uniform, nationaal beleid. Ook signaleert de KNAC dat de motie van de Tweede Kamer om het tot nu toe gehanteerde bord voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden, niet in de eerdere uitspraak van de rechtbank is meegewogen. Tot slot is het aandeel van de vervuiling van de geweerde voertuigen in relatie met andere weggebruikers volgens de KNAC buiten beschouwing gelaten.

Een reactie

Geef een reactie
  1. vooral oudere mensen die chronisch ziek zijn net als wij en afhankelijk zijn van onze oude (1980)invalide bus,wij zijn beide lang tijds chronisch zieke en invalide en worden aan alle kanten met slecht beleid en bezuinigingen kapot gemaakt onder andere deze miljo zone waar door wij nu niet meer naar de belasting dienst kunnen en ook niet naar de rechtbank in utrecht,(beide liggen inde miljo zone,) we hebben nu drie maal gevraagd /verzocht om een ont heffing bij burger meesters en wethouders in Utrecht, maar hebben nog niet eens een antwoord/datum voor behandeling mogen ontvangen burger meester van zanen is er niet vor demensen , wel voor het graaien van gelden en belastingen!!! volgende stap voor ons is verhuizen naar een plek war we geen miljo zones vinden, we leven van de voedselbank zorg is er niet meer( kunnen we niet meer betalen) en de criminele anbi ingeschreven staat der nederlanden( belasting dienst/cjib/cvom/jeugd zorg), zijn er alleen maar om ons totaal kapot te kamen onze oude saviem nk-64-vr van 1980,invalide bus goedgekeurd volgens de regels in nederland mogen we nu op meerdere plaatsen,in nederland niet meer gebruiken, maar een auto die aan deze ( leugen achtige on ware) normen voldoet krijgen we niet van de gemeente maarsen/stichtse vecht waar we wonen), ook een veruis vergoeding zodat we ergens anders kunen gaan wonen zodat we onze invalide bus weer voluit kunen gaan gebruiken krijgen we niet, ik doe graag mee met uw rechtszaak tegendegemeenet utrecht ( wij zijn beiden aangewezen op onze invalide bus dit is omdat we niet meer kunnen reizen met bus /trein/valys/regiotaxi ikzelf door 8 chronische ziektes, en gisela mijn vrouw door 7 chronische ziektes allen zijn door specialisten vastgesteld , harte groet gisela en cornell kamelenspoor 481 3605th maarssen burger-soekhoe@live.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

www.bobevers.nl/

Bob Evers en de auto’s

Walter Röhrl. Levende rallylegende.