in

KNAC en FEHAC schrijven brief aan kabinetsinformateur inzake oldtimerbeleid

Oldtimerbeleid
Feestdagen content banner

De KNAC en de FEHAC hebben in gezamenlijkheid een schrijven verzonden naar kabinetsinformateur Edith Schippers over het oldtimerbeleid. In de brief pleiten ze voor een samenhangend oldtimerbeleid ten aanzien van het mobiel erfgoed (historische treinen, vliegtuigen, schepen, auto’s en motoren). De KNAC en de FEHAC verwoordden vier standpunten in het schrijven aan Edith Schippers. In een eerder stadium gaf de FEHAC al aan, het wenselijk te vinden de internationale leeftijdsgrens van 30 jaar voor motorrijtuigen te respecteren. De KNAC zette daarnaast- vanaf 2013- de milieuzoneproblematiek landelijk op de kaart door een juridische strijd aan te gaan met de gemeente Utrecht. 

In 2016 is de Erfgoedwet ingevoerd. Door het invoeren van deze wet werd onder meer aan de historische treinen, vliegtuigen, schepen, auto’s en motoren de status van erfgoed toegekend. Daarmee is door de overheid een belangrijke stap gezet op weg naar een beschermde status voor het mobiel erfgoed. Toch zijn er de afgelopen jaren ook minder erfgoed stimulerende maatregelen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de huidige oldtimerregeling. Dergelijke maatregelen vormen een bedreiging voor het erfgoed van de weg. Dat geldt ook voor de uitgangspunten van de linkse kandidaat kabinetspartijen Groen Links en D’66.

Ruimte voor repareren van gevolgen huidige wetgeving

De KNAC en de FEHAC formuleerden daarom in een gezamenlijk schrijven aan de kabinetsinformateur een viertal aandachtspunten. Gezamenlijk verzoeken zij de informateur er op toe te zien dat er binnen het te sluiten regeerakkoord ruimte is voor het repareren van de schadelijke gevolgen van die maatregelen. Ook vragen zij om ruimte voor het ontwikkelen van een samenhangend beleid ten aanzien van het mobiel erfgoed. De KNAC en de FEHAC denken daarbij onder meer aan het algemeen verbindend verklaren van de definitie als opgenomen in artikel 3 lid 7 van richtlijn EU 2014/45 voor het erfgoed van de weg.


Definitie voertuig van historisch belang

De definitie voertuig van historisch belang heeft betrekking op elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd. Het is daarnaast ten minste dertig jaar geleden vervaardig of voor het eerst ingeschreven. Tevens wordt het betreffende voertuig niet meer geproduceerd. Nóg een voorwaarde is dat het voertuig op individueel niveau historisch bewaard is gebleven. Tevens is het behoud van de oorspronkelijke staat een voorwaarde. De technische kenmerken van de hoofdonderdelen mogen daarnaast geen veranderingen hebben ondergaan.

Speciale kentekenplaten

De belangenorganisaties hebben verder aangedrongen op het feit dat voertuigen die behoren tot het mobiel erfgoed speciale kentekenplaten moeten voeren. Ook het toelaten van het mobiel erfgoed tot de milieuzones vormt een issue. Overwegingen hieromtrent hebben betrekking op het beperkte aantal kilometers dat met oldtimers wordt afgelegd. Ook de Europese Commissie vindt dat mobiel erfgoed de zones in de Europese steden mag betreden. Niet alleen vanwege de lage totaaluitstoot, maar ook vanwege de bijdrage aan het cultureel erfgoed.

Eenduidig MRB oldtimerbeleid

Tot slot pleiten de KNAC en de FEHAC voor een eenduidig MRB oldtimerbeleid voor het mobiel erfgoed. Nut, noodzaak en evenredigheid zijn binnen de huidige regelgeving ver te zoeken. Hoe dat oldtimerbeleid eruit moet komen te zien is in de brief niet vermeld. Duidelijk is wél, dat een regeling met brandstoftoeslag voor diesel- en LPG, net als bij het reguliere wagenpark, evenredig zou zijn in combinatie met een voortschrijdende vrijstellingsgrens van 30 jaar.

Automobilia 2022 (copy)

5 Reacties

Geef een reactie
 1. Mijn klassieke roomwitte Mercedes-Benz rijdt al meer dan 40 jaar op LPG. De installatie is van ouderwetse kwaliteit, inclusief bijvoorbeeld een LPG luikje met magneetsluiting in wagenkleur. Mijn streven is om hem op een mooie originele manier te behouden. Inclusief de originele blauwe kentekenplaten en natuurlijk de klassieke LPG installatie.

  Gunnen de KNAC en de Fehac mij het behoud van de historie van mijn klassieke Mercedes-Benz?

Een ping

 1. Pingback:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

 • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
 • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
 • Austin 3 Litre
 • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
 • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
 • Kawasaki GTR 1000
 • Visser’s Ambulancemuseum
 • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Tripy-R, een GPS voor rallyrijders m/v

AMK Festival

Dit weekend: het eerste AMK Festival