in

Klassiek keramiek

garagekeramiek

Klassiek keramiekkeramiek

Tijdens een herfstrip in Pas de Calais vonden we een serie geglazuurde tegels met afbeeldingen boven een stel garageboxen naast een soort van restaurantje.

De tegels op dat saaie blok garageboxen waren naar schatting even oud als de boxen zelf. Best oud.

Op de tegels stonden afbeeldingen van oude racewagens en wegvluchtend vee en huisdieren.

Elke actie afbeelding werd afgewisseld door een tegel met een auto afbeelding zoals we in de achteruitkijkspiegel hadden kunnen zien.

We konden niet achterhalen wat voor historie er achter dit stukje nostalgie zat.

Maar we waren vertederd.

Want als je maar goed om je heen kijkt, is er zoveel te zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

LOTERIJ

Zonder commentaar

Droge bladeren

Blad in de bak