in

Kanttekeningen bij positief effect maatregelen luchtkwaliteit in Rotterdam

Rotterdam
Feestdagen content banner

De gemeente Rotterdam heeft de resultaten van het onderzoek naar de maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren naar buiten gebracht. De verantwoordelijken hebben gemeld dat de maatregelen “effectief” zijn. De uitstoot van roet (EC) en stikstofdioxide (NoX) is met respectievelijk 29 en 12 procent afgenomen. Dat blijkt uit de cijfers van oktober 2015 tot november 2016. Een lagere uitstoot van roet en stikstofdioxide hebben een positief effect op de gezondheid. De afname van roetuitstoot is vooral te danken aan de sloopregeling in combinatie met de milieuzone: hierdoor werden de meest vervuilende auto’s uit de Rotterdamse binnenstad geweerd.

Het pakket maatregelen dat de gemeenteraad in 2015 vaststelde, de Koersnota Luchtkwaliteit, werkt blijkt volgens de gemeente Rotterdam uit de evaluatie. De ambitie is 40% minder roet en een flinke daling van de concentratie stikstofdioxide (NO2). Wethouder Pex Langenberg (o.a. mobiliteit en duurzaamheid): “De luchtkwaliteit in Rotterdam was relatief slecht en dat is niet goed voor de gezondheid van de Rotterdammers. Twee jaar geleden besloten we daar stevig op in te zetten, onder andere door het instellen van de milieuzone in combinatie met een ruime sloopregeling. Ik ben blij dat we deze stap hebben gezet en dat alle maatregelen een gezond effect hebben op de luchtkwaliteit in Rotterdam.”

Roet

Op de meest drukke wegen in de stad werd maar liefst 50% van de roet in de Rotterdamse lucht veroorzaakt door de uitstoot van gemotoriseerd verkeer. Wethouder Langenberg: “We konden niet wachten tot alle inwoners in een schonere auto rijden en bedrijven hun wagenpark verduurzamen. Gezondere lucht is van levensbelang, daarom het stevige maatregelenpakket.” Tot en met 2016 hebben ruim 5.000 Rotterdammers hun vieze auto voor de sloop aangeboden. Volgens TNO is vanaf 2015 de uitstroom van personenauto’s op diesel van vóór 2001 in Rotterdam spectaculair gedaald.”Vele malen sterker dan in andere steden.”


Verkeerstoename

Opmerkelijk is dat de milieuzone- in combinatie met de sloopregeling- als belangrijkste aanjager voor de effectiviteit wordt gezien. En dat is een constatering, die door de tegenstanders van de milieuzone met verve wordt bestreden. Niels van Ham, voorzitter van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, meldde op Radio 1 dat “auto’s inderdaad onderdeel uitmaken van het luchtverontreinigingsprobleem, maar niet die kleine groep klassiekers die wordt geweerd. Er zijn 315.000 auto’s in de stad, en 3.000 auto’s worden door de milieuzonemaatregel geweerd. Verder is de verkeersintensiteit in Rotterdam gegroeid, en kan 99% van het verkeersaanbod nog steeds de stad in. Dáár ligt de kern van het probleem. Maar de gemeente Rotterdam heeft blijkbaar niet het lef om échte maatregelen te nemen ten aanzien van de verkeersintensiteit. Het uit de stad houden van veel auto’s kost blijkbaar veel geld.”

“Groningen voorloper”

Ook actiegroep Adem gaf een reactie. “Het is goed om eens te kijken naar de wijze waarop Groningen- en dan hebben we het over dertig jaar geleden- maatregelen nam. Daar zorgden de verantwoordelijken ervoor dat het doorgaand verkeer een halt werd toegeroepen. Groningen was voorloper. In Rotterdam wordt het verkeer nog vrolijk door de stad geleid. De werkelijke oplossing van het probleem is dat de openbare ruimte anders ingedeeld moet worden. De auto moet gewoon te gast zijn, en minder ruimte krijgen. En er moet meer openbaar vervoer komen. Zeker nu de economie aantrekt gaat de Randstad namelijk helemaal vollopen.”

VVD: “Berekenen in plaats van meten werkt niet”

Na het openbaar maken van de evaluatie reageerde de VVD fractie in Rotterdam bij monde van Jan Willem Verheij direct. “De cijfers tonen aan dat de verbeteringen die er zijn, zoals de vermindering van roet en fijnstof in de lucht, vergelijkbaar zijn met andere steden die geen milieuzone hebben. Ook in Rotterdam is in 2016 een verdubbeling van het aandeel schone auto’s te zien. Tevens zien we een afname van het aantal minder “schone” auto’s. ‘De door het college veronderstelde verbetering blijkt in het rapport grotendeels berekend te zijn, en niet gemeten. Dat is goochelen met cijfers. Het geld van de belastingbetaler kan veel effectiever worden besteed. Daarom pleit de VVD voor afschaffing van de milieuzone,” aldus Verheij, die zich overigens wél een voorstander toonde van de sloopregeling.

Automobilia 2022 (copy)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Liane Engeman

Kijktip: Andere Tijden Sport over Liane Engeman

Yamaha RD350

Yamaha RD350 LC