in

De Honda C110 en C114

De Honda C110 en C114. Dat waren de Japanse motorfietsjes die, zeker in Engeland, voor het bruggehoofd naar Europa zorgden. Ze waren bedoeld als goedkoop vervoer voor de massa, maar hadden niet de treurig armoedige uitstraling en de gedaterde techniek van dat soort vervoer.

De Hondaatjes waren kek, modern, betrouwbaar en snel. In the States hadden ze al bijgedragen in de imago verandering van motorrijders. Van ‘outlaw bikers’ naar ‘You meet the nicest people on a Honda’.

De Hondaatjes waren zo goed en zo taai dat er meestal mee werd door gereden terwijl ze feitelijk al dood waren. En de geperst stalen frames konden best aardig roesten. Er zijn er dus helemaal niet zoveel over.

Gelukkig trof AutoMotorKlassiek een Honda C110 en een C114 die graag voor onze camera wilden poseren. En bij die foto’s maakten wij de tekst.

Nu dus in AMK nummer 11, De Honda C110 en C114.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een Austin Allegro is een leuke auto.

Klassieke autoraces en de omvangrijke belevingswereld