Hart van de ANWB Wegenwacht: de Citroën 2 CV

Auto Motor Klassiek » Bijzonder » Hart van de ANWB Wegenwacht: de Citroën 2 CV

De gele brigade van de ANWB bestond op 15 april 2016 70 jaar en het jubileum werd gevierd. De redders in pechnood zijn vanaf 1946 beeldbepalend geworden op onze vaderlandse wegen. Vandaag de dag vormen arriverende gele Volkwagens minimaal een symbool van hoop bij automobiel onheil. Maar vanaf de overgangsperiode tussen de vijftiger en zestiger jaren gebruikte de ANWB een vaandeldrager van een geheel ander allooi, welke nagenoeg onvervangbaar bleek. De 2 CV was tot en met 1973 een begrip voor gestrande automobilisten.

De dappere Wegenwachtbrigade had tot en met het eind van de jaren vijftig exclusief gebruik gemaakt van motoren. Achtereenvolgens de Harley Davidson Liberator, enkele BSA M-series, de Saroléa en de Wegenwachtscooter vormden het “open” gereedschap van de wegenwachters. Het werd tijd dat de wegenwachters meer ruimte voor het gereedschap en comfort tijdens de ritten kregen aangemeten. In 1959 werd de Citroën 2 CV uitvoerig getest. In 1960 werd de 2 CV AZ het nieuwe gezicht van de ANWB Wegenwacht. Hij kreeg van de ANWB een beschilderd dak met logo, de vertrouwde gele Wegenwachtkleur en in zwart gespoten voorspatborden.

Deze prachtige replica is gebouwd en in eigendom van de heer J. Lastdrager Afbeelding: Erik van Putten
Deze prachtige replica is gebouwd door- en in eigendom van de heer J. Lastdrager.  Afbeelding: Erik van Putten

Evolutie
In de loop van de jaren evolueerde de Wegenwacht 2 CV met de fabrieksaanpassingen van Citroën mee. Al vrij snel vormde de AK350 het uitgangspunt. Een gewijzigde grille en verplaatste spiegels vormden een paar belangrijke markeringspunten. De Franse modificaties vormden echter niet de enige grondslag voor vernieuwing van de “ANWB Besteleenden”. Uit veiligheidsoverwegingen kregen de 2 CV’s van de ANWB onder anderen ook een zwaailicht èn een lichtbak aangemeten. Vanwege de behoefte aan meer laadruimte waren de laatste twee generaties van de wegenwacht eend gebaseerd op de AK400, de “grote” bestel 2 CV.  De laatste Wegenwachteend had een laadruimte met een verhoogd dak. Ook opvallend: grote verwisselbare borden achterop de eenden attendeerden motorrijtuigbezitters op actuele thema’s zoals “Glaasje op? Laat je rijden!”. Ook werden de weggebruikers via andere borden op bijvoorbeeld slipgevaar of bosbrandgevaar gewezen.

Experimenten konden 2CV niet vervangen
Tijdens de Wegenwacht dienstjaren van de Besteleend experimenteerde de ANWB ook met andere voertuigen, al dan niet vanuit het uitgangspunt om de trouwe Citroën 2 CV te vervangen. De DAF 33 werd in een aantal van zes stuks besteld, maar bleek letterlijk te licht om de 2 CV met Wegenwachtpensioen te laten gaan. In 1970 volgde een ander experiment. De double chevron speelde er een hoofdrol in, want de Citroën Ami Service was voorbestemd om de oude getrouwe A-typebroer op te gaan volgen. De pluspunten van de 2CV waren te talrijk, en als herkenningsmiddel was de eend simpelweg te belangrijk voor de ANWB om de 2 CV vóór 1973 te bedanken voor bewezen diensten. Gebroederlijk vervulden de A-typen van Citroën hun trouwe diensten.

Grote borden op het achtersteven waarschuwden de weggebruikers voor gevaren. Afbeelding: Erik van Putten
Grote borden op het achtersteven waarschuwden de weggebruikers voor gevaren. Afbeelding: Erik van Putten

Renault 4 neemt de fakkel over
In 1973 was het huwelijk tussen Citroën en de ANWB echter voorbij. Renault nam de plaats van de 2CV bij de Wegenwacht in. De R4 nam de fakkel over, reed nog enkele jaren gezamenlijk met de reeds in gebruik zijnde eenden de diensten en vormde tot in de jaren tachtig het gezicht van de ANWB Wegenwacht, die heden ten dage een reeds sinds 1978 bestaand verbond met Volkswagen onderhoudt.

Geliefd in liefhebberskringen
Toch is de 2CV de auto die de Wegenwacht definitief volwassen maakte. Het praktische gebruiksgemak, de amechtige en betrouwbare 2-cilindertjes, het kostenefficiënte gebruik en de unieke eigenschappen van de 2 CV zorgen er tot op de dag van vandaag voor dat de Wegenwachteend nog altijd een populaire status geniet. Het belangrijke vervoermiddel uit de geschiedenis van de gele brigade wordt vandaag de dag nog door diverse hobbyisten gekoesterd of nagebouwd. En voor de liefhebber van miniaturen is het goed om te weten dat de Wegenwachteend via de website van de ANWB kan worden besteld.

Bron: Wegenwacht
Bewerkt: Auto Motor Klassiek/Erik van Putten

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here