in

Hardenberg voor autoliefhebbers?

xHardenberg.jpg

Motorbeurs Hardenberg van motorclub De Gasschoeve is regionaal wereldberoemd. Een groot en breed aanbod van allerlei ojd motorfietsspul en wat youngtimers in een gezellige setting.

Een motorbeurs zoals een motorbeurs hort te zijn.

En dat hij voor westerlingen gevoelsmatig duizenden kilometers van 020 en 030 af ligt? Dat houdt de zaak alleen maar overzichtelijker.

Wat ons de laatste keren op viel: tussen de motorfietsspullen lagen zo links en rechts nog al wat ‘hard 2 get’ onderdelen voor klassieke auto’s.

We geven het maar even door…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

LAKVOUDEN

Lakvouden. Spuiten als sluitpost.

LeakLock

Het einde aan het gedruppel