in

Filmpjes delen? Riskant!

Action cam

dash cam in autoFilmen onderweg. Mag dat?
Een particulier kan een action cam gebruiken om zijn vakantie-traject te filmen. Als hij de beelden van deze trip thuis opslaat en enkel en alleen gebruikt voor persoonlijke zal de privacywet niet van toepassing zijn en hoeft hij de regels van deze wet dan ook niet na te leven.

Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt (bv. op internet of deelt met een groot aantal mensen, zoals bv. tijdens een infoavond), zal de privacywet wel van toepassing zijn en dient de betrokkene de verplichtingen van deze wet na te leven.

Hij zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren, moeten voldoen aan de informatieplicht,de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen zoals het onherkenbaar maken van kentekens en of personen. en een aangifte moeten verrichten ten behoeve van die personen. .
Voor meer informatie kan naar analogie verder verwezen worden naar de “aanbeveling uit eigen beweging inzake de verspreiding van beeldmateriaal”.
Crash camDash- of actioncam voor gebruik als bewijsmateriaal bij aanrijding
Iemand kan een actioncam kopen als rugdekking bij ongevallen. In dit kader spreken we niet over gewone persoonsgegevens(zoals een naam, adres en telefoonnummer), maar over gerechtelijke persoonsgegevens. Beelden van dashcams zijn overigens bruikbaar als bewijs. U mag er dus mee naar de politie om aangifte te doen.
De verwerking van dergelijke gerechtelijke persoonsgegevens is door de privacywet in principe verboden. Op dit verbod bestaan echter enkele uitzonderingen. Een mogelijke uitzondering waarop men hier een beroep zou kunnen doen, is indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen. In dit geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits inachtneming van de verdere bepalingen van de privacywet.
De betrokkene zal aangezien worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren (bv. de beelden ’s avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is), moeten voldoen aan de informatieplicht (praktisch gezien zal dit bij een eerste contactname moeten gebeuren, bv. vlak na het ongeval als er met de tegenpartij wordt gesproken), de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een aangifte moeten verrichten.
GendarmeONDER DE STREEP
Is het allemaal mooi en aardig. Maarrr… In diverse Europese Lidstaten (België, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal) worden de privacyregels strak gehanteerd en zijn er blijkbaar momenteel oprispingen om mensen op het gebruik van dash- of actioncams te pakken omdat De Regels dat blijkbaar mogelijk maken.. Op gebruik van actioncams kan er daar – als je de verkeerde wetsdienaar treft – een forse boete op staan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Lente

Prettig weekend!

Leuk busje