in

Ferrari Mondial. Wat gaat er met de Italiaan die uit het IJ werd gevist gebeuren?

Ferrari Mondial IJ verdronken
ER Classics Desktop

Hoewel de diverse overheden heel veel geld aan PR en communicatie uitgeven, zijn ze vaak overbezet en missen de alertheid om kansen te zien als die zich voordoen.

Gisteren bij monde van de hoofdstedelijke politie gemeld dat de in het IJ verdronken Ferrari Mondial naar de sloop is gebracht

Daarom plaatsen wij, als eenvoudige klassiekerliefhebbers graag de oproep van kunstenaar Feike Otto van der Zee. Een oproep over een auto. Een Ferrari.

OPEN BRIEF AAN COLLEGE VAN B EN W / GEMEENTERAAD AMSTERDAM

Betreft: Kunstenaar tracht verdronken Ferrari te redden van sloop
Amsterdam, 21 juli 2020

Geacht gemeentebestuur,
U heeft deze week wellicht via de pers vernomen van mijn voornemen om van de uit het IJ opgeviste Ferrari Mondial een kunstwerk te maken. De media hebben in groten getale bericht over dit idee.
In de afgelopen dagen mocht ik bijzonder veel enthousiaste reacties ontvangen uit de kunstwereld alsook de autobranche en er is mij zelfs vanuit koninklijke kringen succes gewenst met het project. Tot mijn grote spijt niettemin, vernam ik zojuist dat de bolide vandaag naar een autosloperij is gebracht.
Het plan was om de Ferrari permanent tentoon te stellen op een toepasselijke locatie in onze prachtige hoofdstad – wellicht aan het IJ; zodat iedereen zou kunnen genieten van deze unieke vondst, omgeven met zoveel tot de verbeelding sprekende geheimzinnigheid.

Het zou, naast de kunstzinnige merites, ook een fraai staaltje city marketing zijn. Neem de Bugatti uit 1925 die na meer dan 70 jaar uit het Lago Maggiore werd gedregd: nu het meest besproken en meest bezochte museumstuk van het Mullin Automotive Museum in Californië: ongerestaureerd en wel.

Het is mij als kunstenaar en autoliefhebber niet te doen om geld – sterker nog: zou de wagen alsnog gered kunnen worden, dan geef ik ’m als kunstwerk met liefde als geschenk aan de stad.
Ik heb inmiddels telefonisch contact gehad met het betreffende sloopbedrijf en naar ik begrijp is het een kwestie van regelgeving: volgens protocollen van de RDW en de overeenkomst met de eigenaar, in casu de verzekeraar, móét de Ferrari gereduceerd worden tot een pakketje schroot.

Het sloopbedrijf heeft allervriendelijkst toegezegd om bij bovengenoemde instanties te pleiten voor mijn kunstproject. Echter: deze organisaties staan doorgaans niet bekend om het afwijken van de regels, ook al gaat het om een uitzonderlijke situatie.
Daarom, geacht gemeentebestuur: kunt u, uit liefde voor de kunst, wellicht mijn pogingen in dezen ondersteunen en de bevoegde instanties op andere gedachten brengen? De stad Amsterdam zal een kunstwerk van allure rijker worden en haar inwoners zullen u dankbaar zijn.

De auto staat op dit moment bij De Ooyevaar Autodemontage, van wie wij de foto’s die er op het terrein zijn genomen mochten gebruiken. Gelukkig zal het met de demontage van de Ferrari Mondial die uit het IJ werd gevist na 26 jaar niet met zo’n vaart lopen. Natuurlijk mede dankzij de enorme aandacht ervoor, zal de auto voorlopig gewoon intact blijven en bij de ingang van het bedrijf worden geplaatst als ultieme publiekstrekker.

De Ferrari Mondial zal echter niet in zijn geheel verkocht mogen worden. Misschien dat het geheel uiteindelijk toch uit elkaar gaat en in delen verkocht gaat worden.

U kunt dus de auto gewoon bekijken. Het bedrijf is gevestigd aan de Gildenweg 33 in Blokker en is dagelijks geopend behalve op zondag.

3 Comments

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Magirus Deutz expeditievoertuig (1984)

Magirus Deutz expeditievoertuig (1984). Privé bungalow

Alfa Romeo Giulia 1300 uit 1965 bij Catawiki