Artikelen

Eindhoven ziet niets in milieuzone voor bestel- en personenauto’s

By  | 

Eindhoven ziet helemaal niets in een milieuzone voor bestel- en personenauto’s. In de Brabantse stad besloot het stadsbestuur dat een dergelijke zone dan ook niet ingevoerd zal worden. Het effect ervan op verbetering van de luchtkwaliteit ‘binnen de Ring’ is te gering om de zone in te voeren. Dat bleek uit een onderzoek van TNO. Ook heeft de gemeente besloten om nu geen maatregelen te nemen tegen brommers en snorfietsen.

We publiceren deze artikeltjes gratis, en willen dat natuurlijk ook blijven doen. Maar u begrijpt dat dat voor ons niet gratis is. Ondersteunt u dit initiatief en waardeert u het? Overweeg dan eens een abonnement op Auto Motor Klassiek. U helpt ons dan niet alleen de gratis initiatieven betaalbaar te houden, maar ontvangt als bonus ook nog eens elke keer een AMK in de bus. En u betaalt nog maar € 3,30 per nummer in plaats van € 4,99. Elke maand goed voor uren leesplezier.

Sinds 1 juli 2007 kent Eindhoven binnen de stadsring wèl een milieuzone voor voor vrachtwagens die rijden op diesel. De toegang is afhankelijk van de Euroklasse. De milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens die rijden op diesel. Het gaat daarbij om voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kg en niet bedoeld zijn voor personenvervoer.

 

Beperkt effect
Uit het onderzoek naar effecten van een milieuzone voor personen en bestelverkeer blijkt dat een milieuzone alleen effect heeft op het aandeel roet op de hoogst belaste plekken in de stad. Het effect op minder zwaar belaste locaties en op concentraties fijnstof of stikstofdioxide is erg klein. Daarbij is het effect van tijdelijke aard vanwege de autonome verschoning van verkeer.

 

Forse investeringen
In Eindhoven stond men verder stil bij het feit dat forse investeringen nodig voor opzet, uitvoering, beheer en handhaving van de milieuzone. Daarnaast weegt eventuele inzet op aanvullende maatregelen niet op tegen het beperkte effect dat op korte termijn gerealiseerd zou worden. Het invoeren van een tijdelijke sloopregeling voor vervuilende bestel- en personenauto’s kost ruim €5 miljoen aan gemeenschapsgeld. Verder werd becijferd dat de invoering van cameratoezicht eenmalig tussen een half miljoen en een miljoen Euro kost. Ook is er in het geval van invoering nog sprake van het aannemen van extra personeel voor handhaving en het verlenen van ontheffing. De kosten daarvoor werden becijferd op €200.000,– op jaarbasis. De optelsom van het totale kostenplaatje is het Stadsbestuur in Eindhoven te gortig.

 

Gebrek maatschappelijk draagvlak
Het effect op de luchtkwaliteit en de met de invoering gemoeide kosten vormden niet de enige uitgangspunten voor Eindhoven om een streep door de milieuzone te zetten. Ook- en dat is prijzenswaardig- het gebrek aan maatschappelijk draagvlak vormde een belangrijke overweging, in combinatie met het geringe effect. Zo werd er in Eindhoven gesteld dat de te verwachten weerstand groot zal zijn. De ontwikkelingen in Utrecht in de aanloop van de milieuzone aldaar- indertijd landelijk onder de aandacht gebracht door de KNAC- vormden een extra argument om de milieuzone in Eindhoven tegen te houden.  Een zelfde weerstand zou volgens Eindhoven leiden tot een langere voorbereidingstijd, bezwaarschriften, extra druk op ontheffingen en compenserende maatregelen: factoren die leiden tot een nog lagere opbrengst voor de luchtkwaliteit.

 

Gezond verstand
In Eindhoven wordt met gezond verstand gekeken. Een maatregel invoeren is één, maar in de Philipsstad vinden de verantwoordelijken wèl dat nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Dat is niet zichtbaar en daarom wordt een moeizame voorbereidingsperiode en een fors kostenplaatje vermeden. Het gezond verstand zegeviert in Eindhoven, waar de verantwoordelijken tevens op een respectabele wijze de te verwachten publieke opinie heeft laten meewegen. Men neemt de particulieren en andere belanghebbenden op voorhand serieus. Misschien is dat nog wel de grootste winst welke uit het besluit voortvloeit.

 

 

 

Nu in de winkel, het julinummer

BMW 318i, Fiat 500 Abarth, Chevrolet Fleetmaster

Auto Motor Klassiek van juli ligt nu in de winkel. Dus snel naar de boekwinkel voor een nieuw nummer. Voor maar 4,99 een garantie voor zeker een paar uur leesplezier.

Lekker zomers prijkt op de omslag de BMW 318i cabriolet van Femko de Jong. Hij bracht de auto tot in perfectie. U leest er alles over in nummer 7.

Erg interessant vinden we zelf de ombouw van een Chevrolet Fleetmaster naar een custom. Dat is niet zomaar klakkeloos gedaan. Het was een echt ingrijpend project. Zelfs de klompen van de eigenaar moesten eraan geloven. Ook de restauratie van de Fiat 500 waarvan in dit nummer een verslag, zou je onder de noemer custom kunnen scharen. De auto was in erbarmelijke toestand, dus een intensieve restauratie volgde. Eigenaar Henrique Linde gaf er meteen een eigen 'Abarth'-draai aan. Wij vonden het resultaat meer dan geslaagd. Hendri Kampherbeek heeft zijn hart gegeven aan Peugeot. Zelfs wanneer deze voor de tweede keer onder handen moet worden genomen. Zijn Peugeot 405 mi16 kocht hij met een kapotte motor en na de restauratie was het weer bijna mis.

Natuurlijk worden alle auto- en motorverhalen weer voorafgegaan aan tientallen pagina's met korte berichten, vanaf praktische tips tot en met historie, klassiekers die we onderweg tegenkwamen en diverse columns waar het hebben van een klassieker, het sleutelen aan een klassieker en zelfs het hobbymatig handelen van klassiekers centraal staat. Bovendien natuurlijk ook rond de veertig pagina’s met klassiekers te koop, die soms online niet eens aangeboden worden. Het perfecte leesvoer. Haal hem daarom snel in huis en neem alvast een abonnement, zodat u de volgende editie niet mist.

En verder ook nog:

  • Aprilia Moto 6.5 restauratie
  • Honda CB 550
  • Mercedes-Benz 600 Pullman
  • Herinnering aan Stirling Moss
  • Beleef de bevrijding deel 2

Meer over wat er in deze editie allemaal staat ziet u op onze pagina deze maand.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *