in

Eindhoven ziet niets in milieuzone voor bestel- en personenauto’s

©The GM Company
Feestdagen content banner

Eindhoven ziet helemaal niets in een milieuzone voor bestel- en personenauto’s. In de Brabantse stad besloot het stadsbestuur dat een dergelijke zone dan ook niet ingevoerd zal worden. Het effect ervan op verbetering van de luchtkwaliteit ‘binnen de Ring’ is te gering om de zone in te voeren. Dat bleek uit een onderzoek van TNO. Ook heeft de gemeente besloten om nu geen maatregelen te nemen tegen brommers en snorfietsen.

Sinds 1 juli 2007 kent Eindhoven binnen de stadsring wèl een milieuzone voor voor vrachtwagens die rijden op diesel. De toegang is afhankelijk van de Euroklasse. De milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens die rijden op diesel. Het gaat daarbij om voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kg en niet bedoeld zijn voor personenvervoer.

 

Beperkt effect
Uit het onderzoek naar effecten van een milieuzone voor personen en bestelverkeer blijkt dat een milieuzone alleen effect heeft op het aandeel roet op de hoogst belaste plekken in de stad. Het effect op minder zwaar belaste locaties en op concentraties fijnstof of stikstofdioxide is erg klein. Daarbij is het effect van tijdelijke aard vanwege de autonome verschoning van verkeer.

 

Forse investeringen
In Eindhoven stond men verder stil bij het feit dat forse investeringen nodig voor opzet, uitvoering, beheer en handhaving van de milieuzone. Daarnaast weegt eventuele inzet op aanvullende maatregelen niet op tegen het beperkte effect dat op korte termijn gerealiseerd zou worden. Het invoeren van een tijdelijke sloopregeling voor vervuilende bestel- en personenauto’s kost ruim €5 miljoen aan gemeenschapsgeld. Verder werd becijferd dat de invoering van cameratoezicht eenmalig tussen een half miljoen en een miljoen Euro kost. Ook is er in het geval van invoering nog sprake van het aannemen van extra personeel voor handhaving en het verlenen van ontheffing. De kosten daarvoor werden becijferd op €200.000,– op jaarbasis. De optelsom van het totale kostenplaatje is het Stadsbestuur in Eindhoven te gortig.

 

Gebrek maatschappelijk draagvlak
Het effect op de luchtkwaliteit en de met de invoering gemoeide kosten vormden niet de enige uitgangspunten voor Eindhoven om een streep door de milieuzone te zetten. Ook- en dat is prijzenswaardig- het gebrek aan maatschappelijk draagvlak vormde een belangrijke overweging, in combinatie met het geringe effect. Zo werd er in Eindhoven gesteld dat de te verwachten weerstand groot zal zijn. De ontwikkelingen in Utrecht in de aanloop van de milieuzone aldaar- indertijd landelijk onder de aandacht gebracht door de KNAC- vormden een extra argument om de milieuzone in Eindhoven tegen te houden.  Een zelfde weerstand zou volgens Eindhoven leiden tot een langere voorbereidingstijd, bezwaarschriften, extra druk op ontheffingen en compenserende maatregelen: factoren die leiden tot een nog lagere opbrengst voor de luchtkwaliteit.

 

Gezond verstand
In Eindhoven wordt met gezond verstand gekeken. Een maatregel invoeren is één, maar in de Philipsstad vinden de verantwoordelijken wèl dat nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Dat is niet zichtbaar en daarom wordt een moeizame voorbereidingsperiode en een fors kostenplaatje vermeden. Het gezond verstand zegeviert in Eindhoven, waar de verantwoordelijken tevens op een respectabele wijze de te verwachten publieke opinie heeft laten meewegen. Men neemt de particulieren en andere belanghebbenden op voorhand serieus. Misschien is dat nog wel de grootste winst welke uit het besluit voortvloeit.

Automobilia 2022 (copy)

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Santee Triumph Bonneville

Dat durven we gewoon niet meer: een chopper kopen

CJIB VAAG

Het CJIB gaat los