in

Eindelijk leuk nieuws…

… uit de Arabische wereld. Maar zelfs dat heeft een droevig randje.
We zullen het in de westerse wereld dus zelf maar leuk zien te houden.

Maar binnen onze passie blijven we positief. We gaan eens uitzoeken of er vroeger  in de Arabische wereld niet alleen de duurste automobielen werden gekocht van het oliegeld, maar of er vroeger ook auto’s zijn gemaakt.

Er is in die regio nog wel veel, erg veel te vinden. Ook op plekken die je niet direct verwacht.
Maar terug naasr de kop: Het 128 meter lange SS Thistlegorm was zo’n 75 jaar geleden op weg van Glasgow naar Alexandrie. Het schip heeft de reis ter hoogte van Cairo afgebroken.

Verdorie. Toen ook al door geweld.

Maar dat waren andere tijden

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

vondst harley

De vondst: Een Harley

De Vondst BX

Een vakantiefoto