in

Een trouwe werker

dkw

Wat lezer Maurice Hünen uit het Limburgse Brunsum in Makkum te doen had?

We weten het niet. Maar hij fotografeerde er het buiten slapende DKWtje dat u hier ziet. En het ziet er naar uit dat die trouwe tweetakt nog steeds doet waar hij ooit voor gemaakt is: gewoon rijden. Of daar in elk geval klaar voor staan.

Maurice, bedankt voor de oplettendheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

nek koeler

Praktisch: Een nek koeler

Auto Motor Klassiek nóg dikker