in

Een koe in Gulf kleuren…

Racekoe2

… en met een ‘open ruggetje’ een stuur en achteruitkijkspiegels. Ergens moet er een stuk autopassie achter zitten, want achter een hek zagen we ook nog een Ford Transit staan.

We hebben aangebeld, maar er was niemand thuis. We houden u op de hoogte

Dus het hoe en waarom houdt u nog even van ons tegoed.
Maar mocht u binnendoor van Velp naar Dieren rijden, dan ziet u de racekoe op een gegeven moment aan uw rechterhand.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Is er een benzinespecialist in de zaal?

Truckersgeluk

Een soort Dasty