in

Een Kever XJ6

ER Classics Desktop

Een Kever XJ6. Een ‘voudje?’ Nee hoor. Er is gewoon een vrije denker geweest die een bronstige Kever heet omgesloten met een krolse Jaguar. En wat voor jongen daar van komen?

Deze ‘buggy’ is gemaakt door ene mijnheer Barends. Die  heeft in de jaren 1992 – 1996 een carrosserie van een Jaguar XJ 4.2 aangepast en geplaatst op het chassis van een Volkswagen Kever (zie bijgaande foto).

De oproep kwam van de onvolprezen Jan van der Lit van de Algemene Buggy Club terecht bij Rob van Pernis, de archivaris van de Jaguar Daimler Club Holland en Rob zocht weer contact met AMK. Warvan akte.

De bonusvragen zijn:
*Wie weet meer van deze schepping?

en
*Wie weet of de auto nog bestaat en waar hij is?
Reacties zijn welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Verhogen. De nadelen, En wat voordelen

Verplichte onderdelen levering

Onderdelen levering