in

Een goed begin: een klassiekerdag organiseren

Jaguar treffen

Voor de mensen die denken dat het organiseren van een klassiekerit en/of treffen iets is wat om op een vrijdagmiddag te regelen is: De Jaguar Daimler Club Nederland is al onder volle stoom om het komende treffen op 18 augustus weer perfect te laten verlopen.

Rob van Pernis heeft voor een perfect treffen een perfect draaiboek opgesteld.
En omdat hij weet hoeveel werk dat is, wil hij dat graag delen.

Rob is bereikbaar via astrocobi@hetnet.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

plaatwerken

Cursus plaatbewerking…. en veel nieuwe artikelen op www.frost-auto.nl

Lekke radiatorslang

Droogtescheurtjes in radiatorslangen