in

Een feestje voor zijspanrijders

BMW zijspan

classic-side-car… en daar zullen ook dit jaar weer best moderne zijspannen bij zijn. Maar zijspanrijders denken niet in jaartallen of leeftijden. Niemand is ooit te oud voor een driewieler. Zelfs niet wanneer hij aan een vierwieler – voor de goede orde: een rollator – toe is.

In Genemuiden is er op 3-4 en 5 april het 6e zijspantreffen.

Er is zaterdag  life muziek van Parkblue, er zijn slaapplaatsen, eten en drinken via het muntjessysteem (Munten verkrijgbaar aan de bar) en er zit een goeie chinees op loop afstand… En de sfeer is zoals die op de treffens van vroegah…

Veel gerelaxter wordt het niet dit jaar.

Adres: MC Genemuiden, Hasselterdijk 13b, Genemuiden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Hotwheels

HotWheels… Een drama.

Boor WIDIA

Steengoed!