in

Een beetje vreemd: de Post

Een onvindbaar adres

Een beetje vreemd: de Post. We krijgen regelmatig vragen van lezers die iets willen weten dat in een oud nummer am AMK staat. Het complete nummer willen hebben. Mensen die op beurzen komen weten dat we daar regelmatig met ons hele archief staan,

Indien we zo’n nummer dan op voorraad hebben kan zo’n nummer ook per post besteld worden. Omdat we modern genoeg zijn om geen stapels postzegels meer te hebben geven we zo’n enveloppe dan af bij het lokale PostPunt in de net zo lokale supermarkt.

Maar we hebben het intussen al een paar keer gehad dat bij het aangeven van de post de digitale brievenweger bij het postafgiftepunt de adressering niet herkent. De kassiere met dubbelfunctie meldt dan dat het stuk niet besteld kan worden omdat het adres ‘niet bestaat’.

Mocht u dus eerdaags bij thuiskomst een lege ruimte aan treffen waar u dacht te wonen: neem contact op met uw lokale post agentschap. Uw adres is waarschijnlijk gedeleted. We hopen dat uw familie niet thuis was.

Intussen zijn er nog steeds oude nummers van AMK te bestellen. Maar voor abonnees is het hele archief ook digitaal in te zien. Gewoon vanuit uw huis. Als dat er nog is…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Shell prijsvechter

Shell als prijsvechter?

British CARS & Lifestyle op 8 en 9 maart in Autotron Rosmalen