in ,

Oud Duits onderzoek: “Milieuzones werken niet en zorgen voor toename stikstofdioxide”

Milieuzones
Taxaties mobiel

Fraunhofer Institut, een Duits onderzoeksbureau, nam de effecten van de milieuzones in Ulm in 2011 al onder de loep. De verantwoordelijken stelden toen vast dat de luchtkwaliteit niet verbeterd is door de instelling van de zones. “En daarnaast neemt de generatie van stikstofdioxide alleen maar toe. Dat is de tol die wordt betaald voor alle maatregelen die worden genomen ten aanzien van het verminderen van uitstoot”, zo werd indertijd vastgesteld.

De resultaten waren toen opmerkelijk, en werden niet alleen aan de hand van metingen verkregen. De voorstanders gingen altijd uit van het feit dat milieuzones een verminderde blootstelling aan stikstofdioxide zou veroorzaken. Maar volgens de laatst gepubliceerde resultaten is het tegendeel waar. De belangrijkste bevindingen in het kort: milieuzones veroorloven geen aantoonbare bijdrage aan de vermindering van de PM niveaus. Al langer was bekend dat de milieuzonestickers zijn ontwikkeld met het oog de uitstoot van roetdeeltjes dan wel fijnstof. “Voor andere verontreinigende stoffen werden de reglementen niet toegepast. Met een toename van stikstofdioxide tot gevolg.

Toename stikstofdioxide

Hier lagen en liggen technische redenen aan ten grondslag. Dieselauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen met de Euro 5 emissienorm en Euro V (groene sticker) stoten minder fijnstof uit. Zij genereren- ook door de aanwezigheid van een roetfilter-  echter aanzienlijk meer stikstofdioxide dan de oude verguisde dieselvoertuigen. Verder bleek dat toegangsrestricties een stijging van stikstofdioxide teweegbrachten, die zomaar twee procent hoger ligt dan in een situatie waarbij geen toegangsverbod zou gelden. Zoals gezegd: de installatie van een roetfilter bleek contraproductief. En dat is nóg zo. “Een vermindering van de uitstoot van fijn stof is op dit moment alleen inwisselbaar met een verhoogde uitstoot van stikstofdioxide,” zo stelde Doktor Matthias Klingner van het Fraunhofer Institut reeds in 2011 vast.


Doorstroom leidt tot grote reductie

Verder opperde het instituut bijna zes jaar geleden al dat het weren van 1.100 grote transportvoertuigen net zo effectief is als het weren van 30% van het totale wagenpark in Ulm. Ook een goede doorstroming is belangrijk. In Rotterdam leeft dat idee bij de milieuzone oppositie ook al enige tijd. Het Fraunhofer Institut becijferde in het najaar van 2011 dat een goede doorstroom tot een reductie van uitstoot van tussen de 29% en 55% leidt. “Dat zijn oplossingen, in tegenstelling tot de koste wat het kost in stand gehouden milieuzones.”

Milieulobby leidt tot schadelijke gevolgen

Nog altijd wijzen steeds meer signalen in de richting van foutieve beslissingen van de politiek verantwoordelijken, die “gebruik maken van de verkeerde gereedschap voor de juiste doelen.” In Nederland zijn de bedroevende resultaten van de milieuzone zowel in Rotterdam als in Utrecht ook al aangetoond. Onlangs bleek dat de hernieuwde openstelling voor benzinevoertuigen in Rotterdam juist tot een uitstoot dáling leidde, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit.

Bijna zes jaar later….

En om nog even terug te keren naar het Duitsland van vandaag: daar leidde een afname van het aantal diesels tot een toename van CO2 uitstoot. De onderzoeken, resultaten en ontwikkelingen van de laatste tijd geven één zaak treffend weer: de milieulobby hanteert ongefundeerde uitgangspunten. En op die basis nemen de verantwoordelijken in binnen- en buitenland op ongebreidelde wijze gemeenschapsgeld verspillende maatregelen. Om ze vervolgens in stand te houden. De argumenten hebben tot een verkeerde uitvoering en dito handhaving geleid. Tel uit uw winst. Sinds het onderzoek in 2011 is aan de houding van milieugroeperingen en politici, die verantwoordelijk waren voor de invoering van milieumaatregelen, niets veranderd.

Bron: Augsburger Allgemeine
Vertaald en bewerkt: Auto Motor Klassiek, Erik van Putten

Feestdagen content banner

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Drouff

Drouff en de witte chocolade

Jawa

Een vraag vanuit Slowakije: Jawa