in ,

DHZ garages 1.0: De hobbyclubs

DHZ Garages

We hadden onlangs een bericht over DHZ garages

DHZ garages zijn iemands verdienmodel(letje). Historisch gezien hadden DHZ garages hun voorlopers in het bedrijfsleven. En die voorlopers waren non profit hobbyclubs, grotendeels gefinancierd door bedrijven. Die oervaders van de DHZ garages zijn er blijkbaar nog steeds.

De bedrijfshobbyclubs

Vroeger, toen Nederland nog een maakindustrie had en toen liberale werkgevers bewezen dat ze, in tegenstelling van de neo liberale predatoren van nu, een zeker sociaal ondernemerschap uit oefenden waren er de bedrijfshobbyclubs. Denk aan bedrijven als Philips, Werkspoor, de Hoogovens, de NS, Verolme… Alle bedrijven die Nederland na WOII weer op de kaart hebben gezet. En die verkocht zijn aan het buitenland of gewoon ten onder zijn gegaan. zijn. Nou ja: de NS is er nog wel, Maar bijna nooit op tijd.

Die bedrijven stelden ruimte en apparatuur ter beschikking van het personeel


Personeel dat toen nog vaak technisch onderlegd was. Personeel dat al wel geld voor een gebruikte auto had, maar waarvoor officiële garagekosten te duur waren. Maar er werd ook aan houtbewerking gedaan, er werden bootjes gelast. En dat allemaal na werktijd, tegen materiaalkosten en onder begeleiding van vrijwilligers.

Een mail van Rob Meppelink

Voordat we de mail van Rob Meppelink, voorzitter Drachtster hobby club kregen waren we dat eigenlijk een soort van vergeten, terwijl we het laatste stukje maakindustrie toch nog echt hebben meegemaakt. De herinnering aan Arie Mackaay kwam weer in gedachten. Arie had de Opel Kapitan die hij had geërfd (met de hulp van wat collega’s en begeleiders) in de hobbyclub garage weer helemaal in nieuwstaat gebracht met een 100% RVS update op het gebied van in- en uitlaatspruitstuk plus het hele pijpen en demperwerk van het uitlaatsysteem. Zelfs de bumpers en wieldoppen  waren van RVS geklopt en gepolijst tot chroomglans.

Rob Meppelink attendeerde ons dus op de Drachtster Hobbyclub

De Drachtster Hobby Club is voortgekomen uit een initiatief vanuit de Personeelsvereniging van Philips Drachten, de gemeente Smallingerland, het Plaatselijk Belang en ’t Nut voor het Algemeen. Dit resulteerde in het oprichten van de DHC in 1958. Het doel was om tegen een lage contributie toenmalige medewerkers van Philips in de gelegenheid te stellen om op hobbymatige wijze gebruik te kunnen maken van de ruimte(n) en machinerieën van de hobbyclub. Inclusief alle garage benodigddheden.

In 1971 werd DHC gevestigd aan de Tussendiepen 57 in Drachten.

Op 1 november 1979 werd de DHC een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en financiële verantwoording. Hiermee werden de officiële banden met Philips losgelaten maar er bleef nog jarenlang een grote mate van verbondenheid merkbaar. Inmiddels kan een ieder die ouder dan 16 jaar is van DHC lid worden. Het ledental is in de loop der jaren redelijk constant gebleven.

400 Leden…

Van de 400 leden zijn er ruim 125 al meer dan 15 jaar lid en er zijn ruim 25 leden die al meer dan 40 jaar aan de club verbonden zijn. De DHC heeft in totaal ongeveer 20 beheerders die per toerbeurt en op vrijwillige basis gedurende de openingstijden aanwezig zijn. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 1.400 uren per jaar.

Daarnaast verricht een deel van de beheerders en leden op de maandagen binnen en buiten de club diverse onderhoudswerkzaamheden. Want ook onderhoud is van essentieel belang om de club zo optimaal mogelijk te laten floreren.

Ter indicatie

De club is ongeveer 1300 uren per jaar geopend. Het lidmaatschap kost € 67,- per jaar [prijspeil 2019] waarvoor men vrijwel dagelijks kan klussen aan de auto, boot, metaal en houtprojecten.

Met het feit in gedachten dat er in elk geval vroeger veel meer van dit soort bedrijfsgebonden clubs waren zijn we nieuwsgierig hoeveel van deze clubs hun grondleggers hebben overleefd.

Overlevenden mogen zich melden.

We zullen hun gegevens graag delen

Want dit soort clubs waar de leden kunnen beschikken over diverse soorten specialistische machines (waar onder ook draai- en freesbanken), diverse soorten lastoestellen (Mig, Mag, Tig, elektrisch, hardsolderen), straalkasten en hefbruggen en diagnose apparatuur kan een waardevolle aanvulling zijn op onze hobby.

En dat het in clubverband sleutelen ook  leerzaam en gezellig kan zijn? Dat is top!

Dus: bij deze dank aan Rob Meppelink voor het onder de aandacht brengen van dit stukje Nederlands technisch erfgoed. En de Drachtster Hobbyclub is te bereiken via www.drachtsterhobbyclub.nl

 

3 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

XK120

Historische sportmodellen van Jaguar en een modern eerbetoon aan de XK120

SM

SM : Kan financieel pijn doen