in

De Vondst

FIAT Ghia
ER Classics Desktop

FIAT GhiaWe hebben hem al gezien. Mochten hem absoluut niet fotograferen. Nog niet… En er mocht slechts fluisterend over gesproken worden… En er is er maar eentje van gemaakt.

We blijven de huidige eigenaar het vuur na aan de schenen leggen. Want waar heeft hij hem gevonden? Wat weet hij van de historie?

En waar zou hij naar toe gaan als hij te koop zou zijn?

Als het mee zit: “wordt vervolgd”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

knaagdieren in klassieker

Houd de zaak dicht!

jump accu

Volkskrantlezers opgepast!