in ,

Brandblussen en brandblussers

ER Classics Desktop 2022

Soms gebeurt het spontaan door een backfire of een bijna vergane benzineslang of  leiding.

Of: Voor onze hobby moeten we soms dingen ververhitten dan kan onze passie in vuur en vlammen op gaan. En uit een onderzoekje in de kennissenkring blijkt dat daar onvoldoende rekening mee gehouden wordt. Met een brand in de A, B of C klasse


Een A klasse brand is er een in vaste stof. De bekleding of bedrading bijvoorbeeld.

Klasse B

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz.

Klasse C

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.)

Klasse D

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van heel heet brandende metalen, zoals magnesium, waar motorblokken en velgen van gemaakt kunnen zijn.

Klasse F

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete olieën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter.

Twee minuten na het begin van de brand is het doorgaans definitief 'einde oefening'Brand ontstaat wanneer er een brandbaar materiaal in een zuurstofhoudende omgeving verhit wordt. In praktijk is de brand geblust wanneer:

A: het brandbare materiaal verwijderd wordt (de brandende doek wordt naar buiten gegooid),

B: de temperatuur omlaag gebracht wordt (doorkoeling met water bijvoorbeeld),

C: de zuurstof (in de lucht) niet meer bij het brandende object komen kan (het  CO2 gasdek smoort het vuur) .

Dit is netjes. Maar bij zwaar slijpen kan de 'pauwenstaart' van vonken erg gevaarlijk zijnBrand ontstaat bij ‘ons’ vaak door slijpwerkzaamheden of laswerk. Slijpen kan door de hitte opwekking ter plekke de brand laten ontstaan. Maar vaker is het de ‘pauwenstaart aan vonken’ die ergens verderop de zaak in lichter laaie zet. Denk aan de stapel vette doeken, daar in de hoek. Denk aan de bak met spoelbenzine. Houd de werkplaats schoon. Dek vaten met brandbare vloeistoffen af.

Bij laswerk ontstaat vaak brand in de holle – ooit van oxidatiebescherming voorziene- holtes. Daar kan ook nog eens bedrading door lopen.Denk aan dorpels. Bij dat soort branden ‘binnen ‘in de struktuur van de auto speelt de moeilijke bereikbaarheid ons, als amateur blussers, parten. En dan moeten we ook nog het goede blusmiddel hebben!

En zorg dan dat het blusmiddel dan ook nog eens bereikbaar en inzetbaar is

BLUSMIDDELEN

Water is voor ons een mindere optie. Het is niet goed voor de auto en eventueel brandende vloeistof kan met het water als drager overal terecht komen. De moderne ‘sproeiblussers’blussen wel met water. Maar door de verneveling is er weinig water nodig voor een blussing. De nevenschade blijft beperkt.

Bluspoeder is ook een minder idee. Heel effectief. Maar met nogal wat gevolgschade. Het is er voor A, B en C klasse branden. Bluspoeders zijn gebaseerd op zeer fijn gemalen zouten. Bluspoeder voor het blussen van vloeistofbranden bestaat voornamelijk uit zuiveringszout, natrium bi-carbonaat. Wanneer de blusser daar veel van binnen krijgt merkt hij dat het heftig laxerend is. Alle bluspoeders zijn corrosief en de resten zijn hoegenaamd niet te verwijderen. Het voordeel van bluspoeders is dat de slagkracht er groot van is en dat het product een groot indringend vermogen heeft. Kies, als er dan toch voor geweld wordt gekozen,altijd voor een ABC –universeel- blusser. Koop nooit blussertjes bij DHZ zaken en autoshops. De dingen zouden onder de wet op de kansspelen moeten vallen. Koop het liefst een blusser met inwendige drijfgaspatroon, geen constante druk exemplaar. Een poederblusser met een inhoud van minder dan twee kilo is niet meer dan een gebaar van goede wil.

CO2 blussers. De werking van deze blussers berust op zuurstof verdringing. De zware blussers hebben een werkdruk van circa 60 bar en vallen onder het drukvaten besluit van het Stoomwezen. De twee kilo exemplaren hebben een beperkt blussend vermogen. De grote 5- of zes kilo exemplaren met hun expansie ( sneeuw) koker bieden daar meer. Maar ze zijn onhandzaam. Bij een volledige blussing in een gewone werkruimte kan de concentratie blusmiddel zo hoog worden dat niet alleen het vuur, maar ook de blusser uit gaat. CO2 Blussers worden daarbij vaak oneigenlijk gebruikt. De temperatuur aan de opening van de expansiekoker kan ca. -60° Celcius zijn. En dat is een ideale temperatuur om bijvoorbeeld cilinderbussen mee in te krimpen. CO2 is feitelijk niet geschikt voor het blussen van vaste stoffen wanneer die in hun gloedfase zijn.

Schuimblussers/ nevelblussers zijn het zwaktebod nadat het beste blusmiddel ooit – bcf – de rode kaart kreeg. Deze blussers zijn redelijk effectief en hebben in feite een beperkte gevolgschade. Maar de schoonheidsprijs verdienen ze niet. En Bij aanschaf moet er op gelet worden dat ze vorstbestendig zijn.

De beste blussers aller tijden, BCF blussers. Die zijn nu dus verboden. Omdat ze een “ODP” – een ‘ozone depleting potential – van dertien hebben. Je  vindt ze nog wel op beurzen en bij de Kringloopwinkels. Het blusmiddel BCF – bromochlorodifluoromethaan – blust op een scheikundige wijze. Het onderbreekt de scheikundige kettingreactie die de brand in stand houdt. BCF blust al razendsnel en zonder neven- of restschade bij een volumeconcentratie van 4-6% en daarmee is een 1,5 kg BCF blusser een krachtiger blusmiddel dan een 6 kilo CO2 blusser. En voor wat betreft de milieu belasting zit hem de winst is het feit dat de razendsnelle blussing de brand veel eerder blust zodat de uitstoot van schadelijke rookgassen ZSM stopt. En daar zal het milieu blij mee zijn. Verwar deze BCF blussers niet met de vertederende messing blussers die ook nog veel op beurzen gevonden worden. Het blusmiddel daar in ontleed bij blootstelling aan hitte in – onder meer – fosgeen. En fosgeen is een hoogst effectief zenuw-strijdgas.

 

Nieuw of gebruikt kopen?
Nieuwe BCF blussers kopen, dat gaat dus niet meer. Maar een draagbaar brandblustoestel is een van de weinige dingen die tamelijk risicoloos gekocht kunnen worden mits er een redelijk recente keuringssticker op zit, de borging in tact is en het ding er verder keurig uit ziet. Het aanbod op beurzen, kringloopwinkels en bij bedrijven saneerders is groot. Hier, bij de lokale bouwsloop zijn net weer ruim zestig blussers binnen gekomen. Ze gaan weg voor tientjes. Bij CO2 blussers staat het leeg- en vulgewicht ingeslagen. Bedrijven hebben een keuringsplicht voor hun blusserpark. Voor ons geldt dat niet. Een drijfgaspatroon kan op de keukenweegschaal gecontroleerd worden. Tik bij contante druk blussers van wat voor soort even op de indicator. Als het wijzertje naar beneden valt, is het toestel door lekkage of gebruik drukloos.

Let op: Een relatie had uit eigen vrije wil een brandblusser in zijn schuur. Hiju had het ding een keer nodig en bluste de beginnende brand er mee. De verzekeraar weigerde uit te keren omdat de aanwezige, en blijkbaar goed functionerende blusser niet van een onderhoudscontract was voorzien…

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het augustusnummer, met daarin:

  • Fiat 127 uit 1972
  • Heemskerk V-twin, de beste motorfiets die BSA nooit gebouwd heeft
  • Restauratie Mini Traveller 1963
  • Peugeot 104, een feestje
  • Volkswagen Golf Country liep te ver op zijn genre vooruit
  • Rijden met een Yamaha R5 (1971-1972)
  • Verslag Wemeldinge Classic Races
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XVI
omslag 8 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Class of 62, Lotus Elan

Class of 62 Ford Cortina