in

Aspen benzines. Sparen voor de komende winter.

Aspen benzine, houdbaar, standtijd
ER Classics Desktop 2022

Aspen benzine, houdbaar, standtijdBenzine aan de pomp duur? Het kan altijd nog duurder!

Maar dan heeft ook ook iets veel beters dan het smerig stinkende bocht dat tegenwoordig uit de pomp komt en een week of zes later ‘dood’is terwijl het een droevig plasje water in de tank van uw klassieker achter laat. Water dat de tank van af de binnenzijde aan vreet. de aklulaatbenzines van Aspen zijn schoon, effectief en blijven jarenlang goed. Terwijl ze uw klassieker alleen maar door de winter hoeven te helpen.


We kunnen met deze zomer nog maanden voor uit.
Maar als u nu vast wat gaat sparen, dan kunt u uw geliefde klassieker straks laten overwinteren met Aspen 4 in de tank. Aspen4 is de slimmere, schonere en betere  tegenhanger van euro 95.

De adviesprijs per 5 liter is 18,25.

Kijk maar eens op de site. En denk er over na. Het is de overweging waard
Aspen 4 is de meest hoogwaardige kwaliteit benzine die op dit moment technisch haalbaar is. Het bevat vrijwel geen schadelijke stoffen zoals benzeen, tolueen en zwavel. Uw machine loopt beter en start altijd. Loopt beter omdat er veel minder koolvorming ontstaat. Start beter omdat Aspen 4 haar kwaliteit behoudt, ook na een lange periode van stilstand. Op de langere termijn bespaart u dus op onderhoudskosten
Een vergelijk met gewone benzine
Gewone benzine, zoals Euro 95 die u voor uw auto tankt, is op een andere manier geraffineerd dan Aspen alkylaatbenzine. Door de speciale raffinage van Aspen alkylaatbenzine zijn veel schadelijke stoffen weggelaten die wel in gewone benzine zitten. Kijk voor details in onderstaand overzicht.

Bestanddeel               Aspen 4      Euro 95 benzine          Invloed op gezondheid, milieu en machine
Octaangetal RON              95                           95                            Ontstekingseigenschappen bij lage toeren van de motor
Octaangetal MON             92                           85                            Ontstekingseigenschappen bij hoge toeren van de motor
Aantal componenten     <10                         >200                         Geeft de zuiverheid van de brandstof aan
Zwavel ppm                          1                            10                            Verzuring van rivieren en meren
Gehalte aromaten vol%     0,1                         35                             o.a. Zenuwschade, duizeligheid en hoofdpijn
Gehalte benzeen vol%       0,01                         1                             Veroorzaakt  leukemie
Olefinen vol %                     0,1                       5-18                           Risico op kanker, verslechtert de houdbaarheid van benzine
Dampspanning kPa         55-65                   60-90                          De mate waarin damp wordt gevormd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

een noodreparatie

De kunst van het improviseren

wrakduiken aan de AAtlantische kust

Sportduiken en klassieke motorfietsen