in

Amsterdam wil oude brommers uit gebied binnen ringweg weren

Per 1 januari 2018 wil de gemeente Amsterdam alle brommers, scooters en snorfietsen die voor 2011 gebouwd zijn weren uit het gebied binnen de ringweg. Het doel: verbetering van de luchtkwaliteit.

Door deze maatregel zullen bijvoorbeeld eigenaren van oldtimer brommers de wegen en paden binnen de hoofdstedelijke grenzen dus niet meer met een dergelijk voertuig mogen betreden. Voor de groep oldtimerbezitters kan een mogelijke oplossing een uitzondering geldt voor meetings gelden. Het team van het digitale nieuwsmedium “The Hare and the Hound” was op 28 februari bij een bijeenkomst van brommerbezitters in de hoofdstad, waar zich een aantal Puch en Tomosbezitters bij het Stadhuis van Amsterdam verzamelden om onder meer mee te werken aan een reportage van het SBS 6 programma “Hart van Nederland”. Een bezitter liet weten, het voertuig al jaren voor woon-werkverkeer te gebruiken en betreurden een mogelijk rijverbod in de hoofdstad. Door een andere bezitter werd de mogelijkheid tot volledige elektrificatie van de klassieke brommer geopperd. “Maar dat kost €2.500,–. Dat is te veel van het goede, maar het valt niet uit te sluiten dat die tendens zich gaat inzetten.”


“Van alle vervoersgroepen wordt een bijdrage verlangd”
Peter Paul Ekker -woordvoerder van de gemeente- laat weten dat de maatregel genomen wordt omdat de lucht in Amsterdam schoner moet worden. ‘Van alle vervoersgroepen vragen we wat. Reden dat we het in de hele stad invoeren is omdat ook de mensen in Noord, Zuid en Oost recht hebben op schone lucht.’

Gemeente stelt zich constructief op
Het plan is nog niet definitief. De liefhebbers zullen er bij de gemeente op aandringen om een uitzondering te maken. Tot 21 maart hebben de eigenaren de mogelijkheid tot inspraak. Daarna zal de gemeente Amsterdam zeker gaan kijken of groepen bezitters benadeeld worden door de eventuele maatregel. Er zal bekeken worden of er uitzonderingen mogelijk zijn of dat er op bepaalde dagen per jaar toch met een oude brommer of scooter binnen het ringweg gebied van Amsterdam gereden mag worden. De gemeente stelt zich in deze constructief en positief op maar zegt niets toe. “Het zal niet waarschijnlijk zijn dat de uitzondering voor oude en vervuilende scooters zal gelden en derhalve zal worden doorgevoerd.”

Bron: The Hare and The Hound, SBS 6 Hart van Nederland
Bewerkt: Auto Motor Klassiek/Erik van Putten

2 Reacties

Geef een reactie
  1. Recht op schone lucht? sluit dan gauw de a10 door Amsterdam helemaal af. Wat dacht je dat als je in de banne woont hoeveel vuiligheid van de A10 in je woning komt en in je longen en dan een beetje zeiken over een bromfiets laat mij niet lachen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Motorcycle Wheel spinner

Een Motorcycle wheel spinner natuurlijk!

Kreidler Aalt Toersen

Nog steeds te koop: Aalts sprinter