in

Een klassieke Benz rechtstreeks bij het Mercedes museum kopen: All Time Stars

Het Mercedes-Benz museum heeft haar bedrijfsactiviteiten uitgebreid. Wie geïnteresseerd is in een old- of youngtimer Benz kan nu rechtstreeks zaken doen met het Mercedes-Benz museum. Onder de naam All Time Stars houden de verantwoordelijken zich nu ook bezig met de verkoop van erfgoed uit Baden-Württemberg. Sterker: de voertuigen kunnen direct in het museum bezichtigd en aangeschaft worden.

Het concept draagt op een bijzondere wijze bij aan de toch al krachtige belevingssfeer rondom de Mercedes-Benz modellen uit vroeger jaren. En niet alleen de belevingssfeer rondom het merk met de ster wordt geïntensiveerd. Ook de historische kwaliteitsstandaard wordt bij de aangeboden auto’s niet vergeten.  Maximale transparantie is het doel. De verantwoordelijken van “All Time Stars” willen niets aan het toeval overlaten. De experts van het Mercedes-Benz Museum onderzoeken een voertuig door middel van een uitgebreide checklist met 160 punten minutieus, zodat de koper/belangstellende zich optimaal kan vergewissen van de intrinsieke eigenschappen van de auto.


Ieder voertuig wordt gedocumenteerd
Die eigenschappen worden gedetailleerd gedocumenteerd. De historisch uitstekend onderlegde Benz-experts leggen minutieus “cosmetische afwijkingen en gebreken” vast. Hierdoor kunnen ze de mate van originaliteit en kwaliteit vastleggen.

All Time Stars biedt de gegadigde voor een MB klassieker of youngtimer de mogelijkheid om rechtsstreeks bij het museum in Stuttgart tot aanschaf over te gaan. Foto: Erik van Putten
All Time Stars biedt de gegadigde voor een MB klassieker of youngtimer de mogelijkheid om rechtsstreeks bij het museum in Stuttgart tot aanschaf over te gaan. Foto: Erik van Putten

Drie kwaliteitsklassen
De klassieke Benzen worden in een drietal klassen aangeboden. De Premium Edition, Collectors Edition en Drivers Edition. Om met de laatsten te beginnen: de exemplaren in deze categorie bevinden zich technisch in goede staat, zijn geschikt voor dagelijks gebruik en “bieden ruimte voor restauratiewerkzaamheden en aanpassing aan persoonlijke voorkeuren.” De Collectors Edition bevat exemplaren in technisch en optisch goede staat, met een licht patinakarakter. Het neusje van de Duitse klassiekerzalm met de ster op de voorplecht bevindt zich in de Premium Edition. Young- en oldtimers met een lage kilometerstand en een zeldzaam goede staat zijn in deze categorie ingedeeld. Ook door experts minutieus hersteld erfgoed uit Stuttgart draagt het label “Premium Edition”.

Meesterzet van Mercedes Benz
De zet van de verantwoordelijken binnen het Mercedes Benz Museum is een meesterlijke. Een uniek organisatorisch concept wordt aan de toch al rijke heritage traditie van het merk toegevoegd. Met de zekerheid dat gegadigden in alle gevallen een buitengewoon goed gedocumenteerde klassieker of youngtimer kunnen bemachtigen.

Meer informatie over All Time Stars, het nieuwe verkoopconcept van het Mercedes Benz Museum,  vindt u hier.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Shell helpt

Boerenschuur Ter Aa

De vondst