in

Afname oude diesels heeft geen effect op luchtkwaliteit

oude diesels
De Haarlemse rechtbank deed een gemotiveerde uitspraak in de zaak van Mike van Balen en zijn LandRover Defender Diesel. Foto: JaguarLandrover

Het aantal dieselauto’s met een datum eerste toelating voor 2001 is in ons land sterk afgenomen. Momenteel staan in Nederland nog maar 155.000 auto’s binnen deze categorie geregistreerd. In Utrecht en Rotterdam is de afname van oude diesels, mede door de instelling van milieuzones, het grootst gebleken.

Die laatste constatering is weinig verrassend, aangezien binnen deze steden streng wordt gehandhaafd op oudere diesels, die voor 1 januari 2001 op kenteken zijn gezet. Daarnaast hebben de slooppremie maatregelen hun uitwerking in deze steden niet gemist. Verder spreken ook de aangekondigde maatregelen, die in 2019 op oude diesels van kracht worden, een woordje mee.

Anti dieselsentiment begonnen met huidige oldtimerregeling

Feitelijk is het anti-dieselsentiment begonnen met de invoering van verhoogde MRB tarieven rond het begin van dit decennium. Andere redenen voor de tanende dieselpopulariteit zijn de aankondiging én het invoeren van de huidige oldtimerregeling, die op 1 januari 2014 van kracht werd. Voor alle –niet geschorste- diesels met een leeftijd jonger dan 40 jaar diende de bezitter weer MRB te betalen. Het leidde tot een kaalslag binnen het bestand van oude diesels. Ten opzichte van 2000 is in Nederland ongeveer een kwart van de dieselvoertuigen van voor 2001 overgebleven. Dat komt ook op het conto van de ingevoerde milieuzones. Die hebben het beeld ten aanzien van de oudere voertuigen met een dieselmotor ook geen goed gedaan. En los van de maatregelen ten aanzien van oude diesels: de sjoemelpraktijken bij fabrikanten hebben eveneens geen steen bijgedragen aan een betere beeldvorming in relatie tot de voertuigen met zelfontbrandingsmotor.

Onderscheid maken tussen dagelijks gebruikte diesels en erfgoed

De KNAC reageerde bij monde van Peter Staal in de Ochtendspits uitzending van BNR. Hij vertelde aan Bas van Werven dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de oude vervuilende diesels en het echte erfgoed. “Het woord stinkende oude diesel neem ik niet in de mond. Feit is wél dat een categorie dieselklassiekers tussen de wal en het schip valt. Kijk je bijvoorbeeld naar de oude Defenders met een dieselmotor, dan weet je dat die auto’s vooral voor liefhebbersdoeleinden worden ingezet, en dat de eigenaren veel geld investeren om de auto als hobbyobject rijdend te houden.”

Hoofddoel niet bereikt, teruggang oude diesels geen succes

“Het doel om de luchtkwaliteit te verbeteren is in Rotterdam en Utrecht niet bereikt. De terugloop van het aantal oude diesels is daarom geen succes, hoeveel diesels er ook zijn verdwenen. Als de letterlijke doelstelling was geweest om het aandeel van deze voertuigen terug te dringen, dan hadden we een ander verhaal gehad.”

Europese norm hanteren

Peter Staal refereerde verder aan het feit, dat het pakket milieumaatregelen in ons land een bonte verzameling van regels is. “Per gemeente verschillen deze, zoals bekend. Maar wij moeten landelijk gezien een Europese norm halen. Dat is een vertrekpunt om zaken centraal te regelen. En het is ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen erfgoed en voertuigen voor alledaags gebruik. In Londen en Parijs gebeurt dat al, ook omdat men er in die steden waarde aan hecht om het straatbeeld met oude voertuigen in te kleuren.”

One Comment

Leave a Reply
  1. Oude diesels die hobbymatig gebruikt worden zouden met APK verplichting en een kilometerbeperking vrijstelling van MRB en toelating in milieu zones moeten krijgen. Daarmee weer je oude ‘daily drivers’ die er gebruik van maken met oude walmende import dieselauto’s kosten te sparen. Benzine auto’s vanaf 25 jaar moeten sowieso vrijgesteld zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Recordaantal bezoekers ziet Lancia winnen op Het Loo

Fiat 500 F

Museum of Modern Art neemt Fiat 500 F op in collectie